ws1


Klik hier voor een volledig overzicht van bewerkingen.

CreateVerkoopofferteRegel

Test

Het testformulier is alleen beschikbaar voor aanvragen van de lokale computer.

SOAP 1.1

Hierna volgt een voorbeeld van een SOAP 1.1-aanvraag en -antwoord. De weergegeven tijdelijke aanduidingen moeten worden vervangen door feitelijke waarden.

POST /ws1.asmx HTTP/1.1
Host: cloudswitch.imuisonline.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://cloudswitch.imuisonline.com/CreateVerkoopofferteRegel"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkoopofferteregels>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Verkoopofferteregels>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegel>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopofferteRegelResult>boolean</CreateVerkoopofferteRegelResult>
   <Verkoopofferteregels>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Verkoopofferteregels>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegelResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Hierna volgt een voorbeeld van een SOAP 1.2-aanvraag en -antwoord. De weergegeven tijdelijke aanduidingen moeten worden vervangen door feitelijke waarden.

POST /ws1.asmx HTTP/1.1
Host: cloudswitch.imuisonline.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkoopofferteregels>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Verkoopofferteregels>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateVerkoopofferteRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateVerkoopofferteRegelResult>boolean</CreateVerkoopofferteRegelResult>
   <Verkoopofferteregels>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Verkoopofferteregels>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateVerkoopofferteRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>